Tinn Montessoriskole

Vår montessoriskole har perfekt egnede lokaler. Mer enn nok av spesialrom. Motiverte elever som lærer ved hjelp av konkret materiell. De tar i bruk flere sanser når de selv bruker fingrene, øyne og hørsel når de jobber med materiellet. Forskning har vist at dette er den beste måten for at hjernen skal huske ting.

Skolen vår ligger i naturskjønne omgivelser med, stor fotballbane, skog og lekeapparater i skolegården.

Teamet vårt består ellers kun av dyktige og engasjerte mennesker.

 

Elevene har samme læringsmål som i den offentlige skolen, kunnskapsløftet. Montessoripedagogikken er utprøvd i 100 år over store deler av verden og er ikke utsatt for reformer som i den offentlige skolen. Vi har hele tiden flere lærere tilstede sammen med barna og lærekreftene er stabile og flinke. En stor forskjell fra offentlig skole er den individuelle tilpasningen for hver enkelt elev samtidig som at ungene lærer seg samarbeid og hensyn til andre elever og lærere. I montessoriskolen har vi som mål at barna skal få gleden av å lære!

Hilsen Tinn Montessoriskole

3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no