Foresatte/ foreldre med barn i Tinn Montessoriskole SA plikter å ha minst en andel uansett antall barn ved skolen. En andel koster kr. 1000

Andre som støtter skolen kan også bli andelseiere og ha stemmerett i årsmøtet.

Pengene settes inn på konto  2620 42 08475

Viktig! merk med navn og adresse

3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no