Tinn Montessoriskole kan tilby SFO fra kl. 07.00 og fram til skolestart samt etter skoletid fram til kl. 17.00. Tilbudet forutsetter at det er minst tre barn som til en hvert tid er tilknyttet SFO-ordningen.

Det er ikke SFO i forbindelse med skolens jule- og påskeferie. Det er ikke SFO i juli og de to første ukene i august.

Det vil bli gitt tilbud om SFO i skolens øvrige ferier dersom minst tre barn har behov for SFO i samme tidsrom.

Priser:

4 – 5 dager i uken                            kr 2000,- pr. mnd.

2 -3 dager i uken                             kr 1500,- pr. mnd.

1 dag i uken                                     kr 800, – pr. mnd.

 

For å søke om SFO-plass klikk på linken under:

Søknad om SFO-plass

3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no