En montessoriskole har et tilrettelagte læringsmiljø, ut fra gitte kriterier. Lave stoler, bord  (tilpasset elevenes høyde) og lave hyller med læremateriell organisert etter fag og ferdighetsprogresjon, materiellet går fra det konkrete til det abstrakte og er alltid tilgjengelig for barna.

Barna får arbeide uforstyrret i perioder av 3 timer. Dette gir dem anledning ro og konsentrasjon. Læringen blir tilpasset det enkelte barn. Omgivelsene skal gi barna stimulans og trygghet. Stimulans får elevene av interessante arbeidsoppgaver og voksne som kan presentere nye aktiviteter for barna. Materiell de har fått presentert, tar de så frem og bruker når de vil.  Tryggheten får de ved at de vet nøyaktig hvor de finner materiell og litteratur. Det ligger nøye vurderinger bak valg av plassering av materiell og møbler. Alt i rommet skal bidra til å inspirere barna til ro og arbeidsglede. Barna lærer å sette det de bruker tilbake slik at det er klart til bruk for andre.

3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no