HVEM VAR MARIA MONTESSORI? (Skrevet av våre elever)

Maria Montessori ble faktisk født den 31. August 1870 i Chiaraval i Italia faren het Alessandro Montessori var fra nobel familie. Faren var i hæren og fikk en utmerkelse for tapperhet. Men dere lurer sikkert på hvorfor vi skriver om Maria Montessori. Det var fordi det var faktisk Maria som fant opp Montessori skoler. Maria var alt i alderen fjorten, svært opptatt av mattematikk og fast bestemt på ikke å bli lærer. Hun bestemte seg på dette tidspunktet for hun ville bli ingeniør selv i våre dager er dette ikke et vannlig yrkesvalg for kvinner men på denne tiden var det helt utenkelig.
Foreldrene hennes ønsket at hun skulle utdanne seg til lærer, men Maria Montessori ville ikke akseptere en tradisjonell kvinnerolle. Hun begynte i stedet å studere matematikk og teknikk, før hun fikk interesse for biologi og medisin. Hun tok medisineksamen i 1894. Sin første ansettelse som lege fikk hun ved universitetets psykiatriske klinikk, og der kom hun for første gang i kontakt med utviklingshemmede barn. Hun ble overbevist om at disse barna kunne lære mye bare de fikk tilrettelagt undervisning.
Ikke lenge etter ble hun leder for en statlig undervisningsanstalt for psykisk utviklingshemmede, hun fikk en ny mulighet til prøve ut ideene sine. Hun fant ut at barna kunne lære seg mye som i utgangspunktet virket umulig.
«Jeg har lykkes i lære et flertall av de utviklingshemmede barna fra mentalsykehuset å lese og skrive så bra, at jeg lot dem delta i opptaksprøvene til en skole for normalt utviklede barn, og de klarte prøven … Mens alle beundret fremskrittene deres, lette jeg etter årsaken til at de vanlige skolers lykkelige, friske barn kunne bli holdt på et så lavt nivå at de i intelligenstestene kunne sidestilles med mine tilbakestående elever.» (Maria Montessori, Montessorimetoden 1909)
I 1898 fødte hun sønnen Mario Montessori. utenfor ekteskap og plasserte ham hos en familie på den Italienske landsbygda.
Da hun noen år senere, etter studier i blant annet psykologi, overtok ledelsen for et daghjem i Romas slumkvarter, testet hun sine teorier på normalt begavede barn. Det var her hun fikk ideer og oppdaget viktige og ukjente fakta om barns adferd.

3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no