Fleksitid/leksehjelp fra 8.00- 8.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Undervisning/skoletid 8:30 – 14:45 hver dag

Barnetrinnet:
8.00 – 8.35 Fleksitid
8.35 – 11.35 Montessoriarbeidsøkt
11.35 – 12.00 Lunsj
12.00 – 13.00 Utetid
13.00 – 13.30 Samling eller gruppeundervisning
13.30 – 14.45 Andre montessoriarbeidsøkt/ gruppeundervisning

Torsdag har vi aktivitetsdag med ulike tema;
Turer, mat og helse, gym, musikk og annet.

Ungdomstrinnet:
8.00 – 8.30 Fleksitid
8.30 – 12.40 Montessoriarbeidsøkt
12.40 – 13.15 Lunsj/fritid
13.15 – 14.45 Andre montessoriarbeidsøkt/ gruppeundervisning

Vi har følgende fag:
(De fleste av disse inngår i arbeidsøktene)

Matlaging
Fysisk aktivitet/ gym og idrett
Sang/musikk
Teknikk innen kunst og handverk
Prosjekter
Aritmetikk
Biologi
Engelsk
Geografi
Geometri
Historie/Samfunnsfag
Kroppsøving
Musikk
Mat og Helse
Kunst og Håndverk
Norsk
Religion
Mat

For ungdomstrinnet har vi også faget Arebeid, fremmedspråk og språklig fordypning.
Barna har med matpakke. De spiser litt av maten sin som snack, når de blir sultne, i tidsrommet fra de kommer og frem til lunsj. Resten spiser de kl 11.30.
Torsdag ta med drikke.
Frukt/Grønt og melk blir servert på skolen; mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Montessoriarbeidsøkten
Barna velger seg aktiviteter/materiell.
De observerer hverandre og motiveres av det de ser andre gjøre. Vi voksne tilbyr dem aktiviteter når de er ferdig med noe eller ikke kommer på noe selv.
Når noen konsentrerer seg om noe, har ingen lov til å forstyrre, heller ikke vi voksne.
Barna jobber med materiell som i henhold til læreplanen gir dem kunnskap og ferdigheter.

3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no