Tinn Montessoriskole drives av et SA.

Leder for styret er Toril Dale.

Man kan kjøpe andeler i Tinn Montessoriskole.

3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no