Mona Lurås 100 % stilling, rektor, 50 % fødselspermisjon

Ine Rosland 100 % stilling, kontaktlærer 3. – 4. kl.

Haldis Skårberg 100 % stilling, kontaktlærer 5. – 7. kl.

Håvard Storm 100 % stilling, lærer

Else Kjersti Luraas 43 % stilling, lærer

Susan Smith 100 % stilling, lærer. Kontaktlærer ungdomstrinnet

Anne Karin Omli 100 % stilling, kontaktlærer 1. – 2.kl.

Alina Bjørnsen 12 % stilling, lærer i fremmedspråk

Heidi Bull 100 % stilling, assistent

Hilde Lurås 60 % stilling, assistent

Gaby Larsen 20 % stilling, assisten. Hageprosjekt vår og høst.

Marthe Aurora Berg 50 % stilling, renhold

Herbjørn G. Lurås 10 % stilling, vaktmester

 

 

3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no