Mona Lurås 100 % stilling, rektor, 50 % fødselspermisjon

Anne Karin Omli 100 % stilling, kontaktlærer 1. – 4. kl

Kjersti Kultan 100 % stilling, lærer

Haldis Skårberg 100 % stilling, kontaktlærer 8. – 10.kl

Håvard Storm 100 % stilling, kontaktlærer 5. – 7. kl

Else Kjersti Luraas 43 % stilling, lærer

Inger Kirsti Berg 100 % stilling, lærer

Alina Bjørnsen 12 % stilling, lærer i fremmedspråk

Heidi Bull 100 % stilling, assistent

Hilde Lurås 60 % stilling, assistent

Safira Hasson 60 % stilling, engelsklærer

Tine Spuur 60 % stilling, lærer

Heidrund Midtbøen 100 % stilling, lærling

Nina Jarstad 60 % stilling, renholder

Herbjørn G. Lurås 10 % stilling, vaktmester

 

 

3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no