Skoleskyss 

Barn har rett til fri skoleskyss om de har en skolevei på:

  • Mer enn 4 km. skolevei
  • Mer enn 2 km. skolevei for 1. klassinger

 

Vi søker Vestviken kollektivtrafikk, for elever med krav på busskort.

Dersom det søkes om annen skyss enn ovennevnte sendes søknad til kommunen for avgjørelse. Dette gjelder i forhold til farlig skolevei.

3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no