Tinn Montessoriskole SA avholder årsmøte torsdag 21.3.2019, kl 18.00 på Tinn Montessoriskole

Eventuelle saker må være styret i hende seinest 7.3.19. Fullstendig saksliste kan fås ved henvendelse til skolen.

innkalling årsmøte

Share →
3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no