Til medlemmer av Tinn Montessoriskole SA

Innkalling til årsmøte i Tinn Montessoriskole SA

 

Sted: Tinn Montessoriskole

Dato: 22.3.2018

Kl: 17.00

 

Saker til årsmøte må være styret i hende 14 dager før møtedato. Innkommende saker kan sendes til post@tinnmontessoriskole.no

Share →
3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no