Det innkalles til ekstra ordinært årsmøte for Tinn Montessoriskole SA

Torsdag 27.4.17, kl 19.00 på Tinn Montessoriskole

Sak: Valg av representanter til styret

Share →
3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no