Da vår rektor skal ut i foreldrepermisjon fra februar 2016 søker vi etter en administrativ leder i hennes permisjonsperiode.

Tinn Montessoriskole SA er en 1. – 7. skole i Tinn, Telemark. Skolen har vært i drift fra august 2012, vi har godkjenning for 40 elever. Fra 2016/17 har vi søkt om å få utvide skolen slik at vi blir godkjent for 60 elever og har tilbud om ungdomsskole. Vi jobber aktivt for å skape en god skole basert på montessoripedagogikk, vi har dyktige medarbeidere, fine romslige lokaler og stort mangfoldig uteområde.

Vi søker primært etter en person som har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis erfaring fra montessoripedagogikk, ledelse og gode egenskaper innen kommunikasjon. Personen må kunne samarbeide godt med pedagogisk ledelse ved skolen og slik bidra til at kontinuitet og stabilitet opprettholdes.

Innhold i stillingen vil i hovedsak være:

  • Daglig ledelse
  • Overvåke/ se til at skolen følger til en hver tid gjeldene lover og forskrifter
  • Administrative oppgaver
  • Budsjettansvar
  • Personalansvar

Stillingsstørrelse: 60 %

Lønn etter avtale med styret.

Tiltredelse fra 1. februar 2016.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til rektor Mona Lurås på 94171497 eller styreleder Toril Dale på 91330811

Søknadsfrist 28.11.2015

 Søknad sendes:

Tinn Montessoriskole, Ådalen 626, 3650 Tinn Austbygd eller på epost post@tinnmontessori.no

 

Share →
3 Log inn
2 Hvorfor oss?
1 Søk skoleplass

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no