Currently viewing the category: "Nyheter"

Vi har ledig 100 % fast stilling som spsialpedagog/sosialpedagogisk rådgiver og søker deg som har interesse, kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og unge. Vi ønsker oss en kollega som vil bli med på å videreutvikle skolen vår inn i framtiden. Se annonsen for utfyllende opplysninger.

Søknadsfrist 20.februar 2019

Annonsetekst – spesialpedagog, sosialpedagogisk rådgiver

Vi følger i all hovedsak samme skolerute som Tinn kommune sine skoler. Det vil kunne bli noen endringer i forhold til våre aktiviteter. Dette vil foreldre og elever få beskjed om underveis.

skoleruta2018.2019

 

Til medlemmer av Tinn Montessoriskole SA

Innkalling til årsmøte i Tinn Montessoriskole SA

 

Sted: Tinn Montessoriskole

Dato: 22.3.2018

Kl: 17.00

 

Saker til årsmøte må være styret i hende 14 dager før møtedato. Innkommende saker kan sendes til post@tinnmontessoriskole.no

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte for Tinn Montessoriskole SA

Torsdag 21.9.17 kl. 19.30 på Tinn Montessoriskole

Sak: Valg av ny revisor

Det innkalles til ekstra ordinært årsmøte for Tinn Montessoriskole SA

Torsdag 27.4.17, kl 19.00 på Tinn Montessoriskole

Sak: Valg av representanter til styret

Da vår rektor skal ut i foreldrepermisjon fra februar 2016 søker vi etter en administrativ leder i hennes permisjonsperiode.

Tinn Montessoriskole SA er en 1. – 7. skole i Tinn, Telemark. Skolen har vært i drift fra august 2012, vi har godkjenning for 40 elever. Fra 2016/17 har vi søkt om å få utvide skolen slik at vi blir godkjent for 60 elever og har tilbud om ungdomsskole. Vi jobber aktivt for å skape en god skole basert på montessoripedagogikk, vi har dyktige medarbeidere, fine romslige lokaler og stort mangfoldig uteområde.

Vi søker primært etter en person som har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis erfaring fra montessoripedagogikk, ledelse og gode egenskaper innen kommunikasjon. Personen må kunne samarbeide godt med pedagogisk ledelse ved skolen og slik bidra til at kontinuitet og stabilitet opprettholdes.

Innhold i stillingen vil i hovedsak være:

  • Daglig ledelse
  • Overvåke/ se til at skolen følger til en hver tid gjeldene lover og forskrifter
  • Administrative oppgaver
  • Budsjettansvar
  • Personalansvar

Stillingsstørrelse: 60 %

Lønn etter avtale med styret.

Tiltredelse fra 1. februar 2016.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til rektor Mona Lurås på 94171497 eller styreleder Toril Dale på 91330811

Søknadsfrist 28.11.2015

 Søknad sendes:

Tinn Montessoriskole, Ådalen 626, 3650 Tinn Austbygd eller på epost post@tinnmontessori.no

 

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no