Currently viewing the category: "Nyheter"

Årsmøte for 2019 blir 28.3.2019 kl 18.00

Fullstendig saksliste kan fås ved henvendelse til skolen.

Tinn Montessoriskole SA avholder årsmøte torsdag 21.3.2019, kl 18.00 på Tinn Montessoriskole

Eventuelle saker må være styret i hende seinest 7.3.19. Fullstendig saksliste kan fås ved henvendelse til skolen.

innkalling årsmøte

Vi har ledig 100 % fast stilling som spsialpedagog/sosialpedagogisk rådgiver og søker deg som har interesse, kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og unge. Vi ønsker oss en kollega som vil bli med på å videreutvikle skolen vår inn i framtiden. Se annonsen for utfyllende opplysninger.

Søknadsfrist 20.februar 2019

Annonsetekst – spesialpedagog, sosialpedagogisk rådgiver

Vi følger i all hovedsak samme skolerute som Tinn kommune sine skoler. Det vil kunne bli noen endringer i forhold til våre aktiviteter. Dette vil foreldre og elever få beskjed om underveis.

skoleruta2018.2019

 

Til medlemmer av Tinn Montessoriskole SA

Innkalling til årsmøte i Tinn Montessoriskole SA

 

Sted: Tinn Montessoriskole

Dato: 22.3.2018

Kl: 17.00

 

Saker til årsmøte må være styret i hende 14 dager før møtedato. Innkommende saker kan sendes til post@tinnmontessoriskole.no

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte for Tinn Montessoriskole SA

Torsdag 21.9.17 kl. 19.30 på Tinn Montessoriskole

Sak: Valg av ny revisor

Det innkalles til ekstra ordinært årsmøte for Tinn Montessoriskole SA

Torsdag 27.4.17, kl 19.00 på Tinn Montessoriskole

Sak: Valg av representanter til styret

strek2

Tinn Montessoriskole - Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd - Tlf: 35090033 - Epost: post@tinnmontessori.no